Artus med sildekast

Nedenfor ser vi «Artus» (M 79 HØ) med sildekast i utenfor Vesterålen i november 2013. Dagslyset er kortvarig, og det andre bildet viser forskere som henter en prøve av fangsten. Biologiske prøver samt akustiske data er den del av grunnlaget for å kunne si noe om sildebestandens alderssammensetning, kondisjon og størrelse. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bildet i stort format.

Last ned siste bilde av «Artus» i stort format.

Forskningsfartøy på makrelltokt

Her ser vi tre bilder av en gruppe forskningsfartøy som samles til kalibrering under et flernasjonal makrelltokt i Norskehavet i juli 2012. Fartøyene vi ser er; «Brennholm» (rød), «Christian í Grótinum» (sort) fra Færøyene og «Arni Fridrikson» (grå) fra Island. Bildet er tatt fra «G.O.Sars». Foto: scanfishphoto.com

Last ned første bilde i stort format.

Last ned i stort format.

Last ned siste bilde i stort format.

Johan Ruud

På bildet nedenfor ser vi F/F Johan Ruud ved kai i Tromsø i februar 2012. Forskningsfartøyet tilhører Universitetet i Tromsø. Foto: scanfishphoto

F/F Johan Ruud

Last ned bildet i stor format.

Bilder fra kolmuletokt 2011

I siste del av mars er det flernasjonale kolmuletoktet vest av Irland et fast innslag på toktplanen hos Havforskningsinstituttet. Slik var det også i 2011, og bildene nedenfor vises forskningsfartøyet «G.O.Sars» foreta et forskningshal der en liten trål (sammenlignet med de kommersielle fartøyenes tråler) kommer til overflaten. Alle bilder: scanfishphoto.com

Last ned bilde i stort format.

Neste bilde viser trålposen (sekken) idet den kommer inn over akterenden.

Last ned bilde i stort format.

De to neste bildene viser trålposen på dekk der den skal åpnes.

Last ned bildet over i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Når sekken er åpen, starter innsamlingen av kolmule som tas med for biologiske prøver. Slike prøvehal og stikkprøver, er brikker i det bildet som skal gi forskerne informasjon om bestandens kondisjon, aldersfordeling og størrelse. De to siste bildene viser kolmule.

Last ned bilde av kolmule i stort format.

Last ned siste bilde av kolmule i stort format.

Innhenting av sild til biologiske prøver

Fra et landnotsteng med påfølgende orkast i Rogaland (se bilder fra kastet), blir det hentet opp NVG-sild til Havforskninginstituttet i Bergen. Forskningsfartøyet «Håkon Mosby» lå oppankret like utenfor begivenheten, og her håves det opp sild som skal analyseres. Resultatene av prøvene blir en brikke av all data forskerne bruker for å få mest mulig informasjon om bestandens størrelse, alderssammensetning og kondisjon.

Last ned bilde i stort format.

Last ned siste bilde i stort format.

Håkon Mosby

Nedenfor ser vi først to bilde av F/F «Håkon Mosby» i sin mørkeblå drakt en mørk dag utenfor Kopervik i mars 2011. Båten var da på sildetokt i regi av Havforskningsinstituttet. Bilde nr. 3 viser båten under «feltarbeid» ved et landnotsteng på østsiden av Karmsundet 9. mars 2011. Foto: scanfishphoto.com.

Last ned bilde av «Håkon Mosby» i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bildet over i stort format.

Her ser vi «Håkon Mosby» vest av Karmøy i mars 2002 på jakt etter silderegistreringer. Foto: Scanfishphoto.com

Last ned bilde av «Håkon Mosby» i stort format.

Celtic Explorer

Her ser vi bilde av det irske forskningsfartøyet «Celtic Explorer» på kolmuletokt vest av Irland i mars 2004. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde av «Celtic Explorer» i stort format.