Rusefiske etter leppefisk for oppdrettsanlegg

Her ser vi en yrkesfisker som driver fiske etter leppefisk (ulike arter av gylter). En grunn båt brukes, og denne er utstyrt med vanntanker med sirkulerende sjøvann. To tanker brukes for å skille artene. Fangsten føres først over i en stamp med vann før fisken sorteres. Bifangst er i hovedsak ål, krabbe og ulker, men noe småtorsk får også slippe ut. Stor berggylt og gylter som er i gyteperioden, slippes også ut. Rusene settes grunt, og gjerne nære land i smult farvann. Dette fisket krever avtale med oppdrettsanlegg som bruker leppefisk til avlusing av laks. Bildene er tatt på vestsiden av Karmøy en meget varm dag i juli 2014. Foto: scanfishphoto

 Last ned bildet i stort format.

Last ned bildet over i stort format.

Last ned bildet over i stort format.

Last ned bildet i stor format.

Last ned bildet over i stort format.

Last ned bildet i stort format.

Last ned bildet over i stort format.

Last ned bildet i stort format.

Last ned bildet over i stort format.

Last ned bildet over i stort format.

Last ned siste bilde fra rusefiske etter leppefisk i stort format.