Sjark med hvitfisk

Sjark med fangst under juksafiske etter torsk våren 2015. Foto: scanfishphoto/J.R.Gerhardsen

Last ned i stort format.

Juksafiske i nord

Her ser vi to bilder av en sjark med juksa-maskiner som driver vårfiske etter torsk i 2015. Foto: scanfishphoto/J.R.Gerhardsen.

Last ned bilde i stort format.

Last ned siste bilde fra juksafiske i stort format

Sjarken Isak på juksafiske

Her er vi sjarken «Isak» (ST 47 F) på fiskefeltet i mars 2015. Anledningen er juksafiske etter vår-torsk. Foto: scanfishphoto/J.R.Gerhardsen

Last ned bilde av Isak i stort format.