Bilder fra kolmuletokt 2011

I siste del av mars er det flernasjonale kolmuletoktet vest av Irland et fast innslag på toktplanen hos Havforskningsinstituttet. Slik var det også i 2011, og bildene nedenfor vises forskningsfartøyet «G.O.Sars» foreta et forskningshal der en liten trål (sammenlignet med de kommersielle fartøyenes tråler) kommer til overflaten. Alle bilder: scanfishphoto.com

Last ned bilde i stort format.

Neste bilde viser trålposen (sekken) idet den kommer inn over akterenden.

Last ned bilde i stort format.

De to neste bildene viser trålposen på dekk der den skal åpnes.

Last ned bildet over i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Når sekken er åpen, starter innsamlingen av kolmule som tas med for biologiske prøver. Slike prøvehal og stikkprøver, er brikker i det bildet som skal gi forskerne informasjon om bestandens kondisjon, aldersfordeling og størrelse. De to siste bildene viser kolmule.

Last ned bilde av kolmule i stort format.

Last ned siste bilde av kolmule i stort format.

Slaatterøy på kolmulefiske

Her ser vi en bildeserie tatt vest av Irland i begynnelsen av april 2005. Vi ser ringnottråleren «Slaatterøy» (H 10 AV) på kolmulefiske. Trålen er oppe og fisken pumpes opp fra trålsekken. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned siste bilde av «Slaaterøy» på kolmulefiske i stort format.

Endre Dyrøy på kolmulefiske

Her ser vi motiv fra kolmulefiske med «Endre Dyrøy» vest av Irland i mars 2006. Trålsekken er kommet opp og fangsten tas ombord. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde av trålposen i stort format.

Ei tråldør hives opp. Last ned bilde i stort format.

Trålsekken er oppe. Last ned bilde i stort format.

Trålen hales ombord. Last ned i stort format.

Last ned siste bilde i stort format.

Herøyhav på kolmulefiske

Nedenfor ser vi flere bilder av «Herøyhav» (M 520 HØ) under kolmulefiske vest av Irland i mars 2006. Vi ser at trålposen er kommet opp, og det pumpes opp fisk fra posten. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde i stort format

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format

Last ned siste bilde av «Herøyhav» i stort format.

Eros på kolmulefiske

Her følger et par bilder fra «Eros» under kolmulefiske vest av Irland i mars 2007. Trålposen er oppe, og det pumpes opp kolmule fra posen. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde nr. 3 i stort format.

Last ned fjerde bilde i stort format.

Det fjerde og femte bildet viser akterenden av «Eros» og trålposen som rulles inn.

Vi ser også tråldørene som henger på hver side av akterenden. Last ned femte bilde i stort format.

Femte bilde viser et motiv fra dekket der kolmula pumpes ombord og ned i rommet. Last ned bildet i stort format.

Fylling av tankene med kolmule er også temaet for neste bilde. Last ned bildet i stort format.

Siste bilde viser at luka til tankene er stengt og rimelig fulle, og båten har god last. Last ned siste bilde i stort format.

Trålpose med kolmule

Her ser vi en trålpose (trålsekk) full av kolmule. Bildene er tatt ombord i «Eros» i forbindelse med kolmulefiske vest av Irland i mars 2007. Foto: scanfishphoto.com

Last ned øverste bilde i stort format.

Last ned neste bilde i stort format.

En god del sjøfugl (deriblant havsuler) samler seg når sekken flyter opp. Det formelig tyter ut kolmule gjennom maskene i trålposen.

Laste ned siste bilde i stort format.

Trålpose

Her er to motiv fra kolmulefiske vest av Irland. Trålposen (sekken) flyter opp, og sjøfugl – deriblant havsuler – øyer muligheten for et enkelt måltid. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.