Østers

Her ser vi bilde fra en naturlig forekomst av østers (europeisk flatøsters) på Karmøy. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde av østers i stort format.

Hjerteskjell

Nedenfor ser vi bilde av noen store hjerteskjell. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde av hjerteskjell i stort format.

Strandsnegl

Her ser vi bilde av strandsnegl fotografert på meget grunt vann. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde i stort format.

Neste bilde viser også en naturlig forekomst av strandsnegl, men da delvis over vannlinjen.

Last ned bilde i stort format.

Blåskjell (i naturen)

Her ser vi bilde av blåskjell på meget grunt vann. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde i stort format.

Last ned bile av blåskjell i stort format.

Neptunsnegl

Her ser vi en voksen neptunsnegl tatt i teine på ca. 90 meters dyp. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde i stort format.

Last ned siste bilde av neptunsnegl i stort format.

Elvemusling

Nedenfor ser vi bilde av en art som blir stadig mer sjelden: Elvemusling. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde i stort format.

Kuskjell

Bildet nedenfor viser skallene av et kuskjell på ei strand. Foto: scanfishphoto.com/T.Laupstad.

Last ned bildet i stort format.