Makrell-lossing og rigging

Nedenfor vises to bilder fra lossing av makrell i Skudeneshavn i september 2013. Først et bilde av styrings-enhetene til dorgene.

Last ned i stort format. Neste bilde viser makrell lagret i is både i lasterom og i beholdere på dekk. Fangsten pumpes opp.

Last ned i stort format.

Harvest losser makrell

De to bildene under viser «Harvest» (H 3 AV)  som losser makrell hos Skude Fryseri i Skudeneshavn i september 2010. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bildet i stort format

Det neste bildet viser makrellen som pumpes over fra tankene på «Harvest» og til et basseng der fisken går videre på bånd inn til pakking og frysing hos Skude Fryseri. Last ned dette bildet i stort format.

Lossing makrell

Bildene nedenfor viser lossing av makrell der både dorgefartøy og ringnotfartøy leverer hos Skude Fryseri i Skudeneshavn. Bildet er tatt i september 2010 og vi ser «Harvest» og «Diola». Nederste bilde viser makrell fra «Harvest». Foto: scanfishphoto.com

Last ned bildet i stort format.

Last ned bildet i stort format.