Rusefiske etter leppefisk for oppdrettsanlegg

Her ser vi en yrkesfisker som driver fiske etter leppefisk (ulike arter av gylter). En grunn båt brukes, og denne er utstyrt med vanntanker med sirkulerende sjøvann. To tanker brukes for å skille artene. Fangsten føres først over i en stamp med vann før fisken sorteres. Bifangst er i hovedsak ål, krabbe og ulker, men noe småtorsk får også slippe ut. Stor berggylt og gylter som er i gyteperioden, slippes også ut. Rusene settes grunt, og gjerne nære land i smult farvann. Dette fisket krever avtale med oppdrettsanlegg som bruker leppefisk til avlusing av laks. Bildene er tatt på vestsiden av Karmøy en meget varm dag i juli 2014. Foto: scanfishphoto

 Last ned bildet i stort format.

Last ned bildet over i stort format.

Last ned bildet over i stort format.

Last ned bildet i stor format.

Last ned bildet over i stort format.

Last ned bildet i stort format.

Last ned bildet over i stort format.

Last ned bildet i stort format.

Last ned bildet over i stort format.

Last ned bildet over i stort format.

Last ned siste bilde fra rusefiske etter leppefisk i stort format.

Oppdrettsannlegg i Hardangerfjorden

Her ser vi tre bilder av et oppdrettsanlegg i Hardangerfjorden (like vest av Jondal). Bildene er tatt de siste dagene i juni 2014. Foto: scanfishphoto

Last ned bildet over i stort format.

Last ned bildet over i stort format

Last ned siste bilde av oppdrettsanlegg i stort format.

Artic Senior

Her ser vi en av båtene til laksefôrselskapet EWOS . «Artic Senior» er her på vei nordgående, og passerer Herdla. Foto: scanfishphto.com

Last ned bilde av «Artic Senior» i stort format.

Blåskjellanlegg

Her ser vi bilder fra et blåskjellanlegg i Ryfylke (Rogland). Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Lakseoppdrett

Her ser vi et motiv fra et lakseoppdrett ved Tysnes (Hordaland) i juli 2005. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde av lakseoppdrettet i stort format.

Ørret – oppdrett

Her ser vi bilder fra et anlegg for oppdrett av ørret i Hordaland. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned siste bilde av ørret i oppdrettsanlegg i stort format.

Oppdrettsanlegg i Ryfylke

Her ser vi to bilder av et oppdrettsanlegg for laks i Ryfylke. Bildene er tatt i august 2006. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde i stort format

Last ned bilde i stort format.