Garnsild fra Karmøyfeltet 2015

Et par bilder av båter som har drevet det tradisjonelle garnfisket etter sild på Karmøyfeltet i mars 2015. Foto: scanfishphoto.com.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bildet over i stort format. Det finnes mange bilder på scanfishphoto.com angående dette fisket. Fra 2013 finner bl.a. denne serien med bilder.

Sildegarn i havn

Her er et motiv av sildegarn som er lagt opp på kai i Vedavågen i mars 2014. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bildet i stort format.

Sildegarn – setting og trekking

Her ser vi garnbåten «Lydia» under sildefiske på Karmøyfeltet i mars 2013. Første bilde viser setting av garn, mens de tre neste viser trekking/haling av sildegarn. Nederste bilde viser kaisalg av sild i Åkrehamn. Foto: scanfishphoto.

Last ned i stort format.

Last ned i stort format.

Last ned bildet over i stort format.

Last ned siste bilde fra sildefeltet i stort format.

Last ned bildet av kaisalg av sild i stort format.

Sildegarn – dagsett og fulle garn

På Karmøyfeltet ble det 9. mars satt et dagsett på kun 20 minutter for å unngå de store mengder sild i garna. Det ble litt mer enn forventet. Foto: scanfishphoto

Last ned i stort format.

Last ned i stort format.

Last ned i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned siste bilde fra garnfangsten i stort format.

Seiskjer med sild

Her ser vi noen bilder av sjarken «Seiskjer» (R 110 K) med sildefangst i Åkrehamn. Fisket slo til vest av Karmøy natt til 5. mars 2011.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bildet over i stort format.

Last ned bildet av sild på kaien i stort format.

«Antove» med sildegarn

Her ser vi sjarken «Antove» under garnfiske etter sild i Vedavågen (Karmøy) i februar 2005. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned siste bilde i stort format.

Sildefiske med garn på Karmøyfeltet

Her følger noen motiv fra det tradisjonsrike sildefiske på Karmøyfeltet vest av Karmøy. Her er det garnbåter vi ser i aksjon i slutten av februar 2005, og silda står så tett at garna er fulle. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde av berget sildefangst i stort format.

De to siste bildene viser to båter som gjerne skulle hatt en garnrull når silda står så tett i garn-maskene.

Last ned nest siste bilde i stort format.

Last ned siste bilde fra garnfeltet i stort format.