Hvalfangst – illustrasjonsfoto

Fra i sommer kommer et par illustrasjonsfoto som omhandler hvalfangst og harpunering. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde i stort format.

Last ned siste bilde fra hvalfangst i stort format.

Kompass

Dette kompasset står på styrehustaket på en hvalfangerskute – altså utendørs. Dette på grunn av at jakten på vågehval delvis foregår fra utkikk og styreposisjonen på styrehustaket. Foto: scanfishphoto.com/H.P.Tysnes

Last ned bilde av kompass i stort format.

Hvalfangst – vågehval

Her ser vi bilder fra hvalfangst med «Fiskebank I». Vi ser en vågehval bli halt opp og partert. Det ene bildet viser treffpunktet fra harpuna – et perfekt treff. Foto: scanfishphoto.com/H.P.Tysnes

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned nest siste bilde fra hvalfangst i stort format. Til slutt ser vi blodtapping av nyskutt hval.

Last ned siste bilde i stort format.

Hvalfangst – rigging

Her ser vi bilder fra rigging på et hvalfangstfartøy. Den hvite tønna i masta har svart konsesjonsstripe. Videre ser vi selve harpunkanona som er montert på bakken (baugen). Foto: scanfishphoto.com/H.P.Tysnes

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde av harpunkanon i stort format.

Last ned siste bilde i stort format

Jakt på hval

Nedenfor ser vi «Fiskebank I» på jakt etter en vågehval i slutten av april 2006. Hvalen har valgt å gå ganske så nære land. Hvalens bevegelser følges fra tønna i masta og fra styrehustaket. Foto: scanfishphoto.com/H.P.Tysnes.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.