Fritidsfiske etter hummer

Her følger to bilder fra fritidsfiske etter hummer høsten 2013. Bildene er tatt vest av Karmøy. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde i stort format.

Last ned siste bilde fra hummerfiske i stort format.

Hummer i ruse

Her er to bilder av en undermåls hummer som ble tatt i ruse. Det er ikke lov å fiske hummer med ruser. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bildet i stort format.

Last ned siste bilde av rusefanget hummer i stort format.

Hummere på teine

Her ser vi to hummere med surrede klør. Disse ble tatt i treteinene de ligger på. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde i stort format. Se evt. flere bilder av hummer.

Hummerfiske med Åkrabuen

Her ser vi en bildeserie som viser «Åkrabuen» (R 68 K) som drar hummerteiner like sørvest av Åkrehamn. Vi ser også at det er hummer i teinene. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned siste bilde fra hummerfiske i stort format.

Hummerteiner – fritidsfiske

Her se vi en båt som er gjort klart til hummerfiske med tre atomteiner ombord. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde i stort format