Bilde av hummer

Her følger to bilder av en hummer (dame) på 31,5 cm. Foto: scanfishphoto.com

Hummer foto

Last ned bilde i stort format.

Hummerbilde foran

Last ned siste bilde av hummer i stort format. I kategorien Skalldyr ser du flere bilder av hummer.

Hummer i ruse

Her er to bilder av en undermåls hummer som ble tatt i ruse. Det er ikke lov å fiske hummer med ruser. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bildet i stort format.

Last ned siste bilde av rusefanget hummer i stort format.

Kokt krabbe – taskekrabbe

Her følger noen bilder (og nærbilder) av kokt taskekrabbe med vekt på krabbeklør. Foto: scanfishphoto.com

Last ned øverste bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned siste krabbebilde i stort format.

Trollkrabbe – bilde

Her følger tre bilder av trollkrabbe (Lithodes maja). Dette er et voksent eksemplar. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde over i stort format.

Last ned bildet over i stort format.

Last ned siste bilde av trollkrabbe i stort format.

Rognhummer

Her ser vi bilde av en hummer med utrogn – rognhummer. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde i stort format.

Reker

Her ser vi et motiv fra landing av reker fra en reketråler. Rekene er kokte og leveres i stamper. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde i stort format.

Neste bilde viser reker på nært hold.

Last ned bilde i stort format.

Kongekrabbe

Her ser vi bilde av en kongekrabbe. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde i stort format.