Snurper på sildefeltet

Her ser vi et stemningsbilde av en snurper («Birkeland») under sildefiske våren 2015. Foto: scanfishphoto/J.R.Gerhardsen

Last ned i stort format.

Sildekast med Fugløyhav

Her ser vi «Fugløyhav» (T 1 L) med et flott sildekast på vestsiden av Senja 14. november 2012. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned siste bilde av «Fugløyhav» i stort format.

Sprattus – levering av sild

Her følger bilder av «Sprattus» (H 18 B) under sildefiske i mars 2012. Etter et sildekast ved nordvestre del av Karmøy, ble fangsten satt i lås og slept inn til Sævelandsvik på vestsiden av Karmøy.  Båten meldte inn 120 tonn, og to dager senere skulle silda leveres. Alle bilder ble tatt 19. mars. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde i stort format.

De første bildene viser «Sprattus» og forberedelser før brønnbåten kom.

Last ned bildet i stort format.

Last ned bildet over i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde av «Sprattus» i stort format.

Last ned bildet over i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bildet over i stort format. Over ser vi sildeposen bli løst fra fortøyningene i land, og i dels tung sjø blir posen slept over til brønnbåten «Rofisk».

Last ned bilde i stort format.

Last ned siste bilde i stort format.

Sildefiske januar 2012

Her vises tre bilder av «Trinto» (N 212 V) på sildefiske i januar 2012. Vi ser nota på siden av båten idet sild pumpes ombord. Foto: scanfishphoto.com/K.T.Sivertsen.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned nederste bilde i stort format. Se evt. flere bilder av «Trinto» på sildefiske.

Sildekast i landnotsteng

Bildene nedenfor viser kast (orkast) inne i et landnotsteng satt av tre notlag ved Selen i sørøstre del av Karmsundet i mars 2011. Først ser vi «Solfisk» som kaster inne i stenget. Båten slepes og holdes i posisjon av «Tin«. Også to lettbåter brukes når kastet og notbåten skal taues til ene ytterkanten av stenget der silda føres over i en pose (lås).

Last ned bilde av «Solfisk»  i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bildet over i stort format.

De neste to bildene er fra et annet orkast samme dag, da sett fra notbåtens side. Skiftende vær gav sluddbyger og sterk vind i perioder.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Fra en lettbåt ser vi at «Solfisk» og kastet er nesten fremme ved stengets ytterkant og posen som ligger klar til å ta imot sild mens «Tin» slepes over posen.

Last ned bilde i stort format.

Videre ser vi «Tin» tilbake i landnotstenget der den nå sleper på nota. I bakgrunnen ser vi forskningsfartøyet «Håkon Mosby«.

Last ned bildet over i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Nota med sild kobles sammen med posen. Flåen tynges ned av blylodd og det hales inn not fra notbåten. Dermed presses og ledes silda over til posen.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bildet over i stort format.

Siste bilde viser heving av blylodd etter at silda er ført over og posen skal stenges. Nota slippes da og hales inn. Først får imidlertid ansatte ved Havforskningsinstituttet i Bergen forsyne seg med en prøve fra kastet. Alle bilder: scanfishphoto.com

Last ned siste bilde i stort format.

Håving av sild i Vestfjorden

Her ser vi et bilde fra sildefiske i Vestfjorden i november 2003. Det som da var norges eldste fiskefartøy – «Fremad II» ligger her med kast som det blir tatt opp sild fra. Foto: scanfishphoto.com/R.Gjerde

Last ned bilde i stort format.

Kildin med sildekast

Her ser vi deler av sildeflåten på Møre-kysten i aksjon. Bildene ble tatt i februar 2005, og det er «Kildin» (F 66 BD) som ligger med kast mens flere representanter for kystnotflåten ligger klar til å hjelpe og pumpe fra kastet. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned siste bilde av sildeflåten og «Kildin» i stort format.