Sildekast i landnotsteng

Bildene nedenfor viser kast (orkast) inne i et landnotsteng satt av tre notlag ved Selen i sørøstre del av Karmsundet i mars 2011. Først ser vi «Solfisk» som kaster inne i stenget. Båten slepes og holdes i posisjon av «Tin«. Også to lettbåter brukes når kastet og notbåten skal taues til ene ytterkanten av stenget der silda føres over i en pose (lås).

Last ned bilde av «Solfisk»  i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bildet over i stort format.

De neste to bildene er fra et annet orkast samme dag, da sett fra notbåtens side. Skiftende vær gav sluddbyger og sterk vind i perioder.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Fra en lettbåt ser vi at «Solfisk» og kastet er nesten fremme ved stengets ytterkant og posen som ligger klar til å ta imot sild mens «Tin» slepes over posen.

Last ned bilde i stort format.

Videre ser vi «Tin» tilbake i landnotstenget der den nå sleper på nota. I bakgrunnen ser vi forskningsfartøyet «Håkon Mosby«.

Last ned bildet over i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Nota med sild kobles sammen med posen. Flåen tynges ned av blylodd og det hales inn not fra notbåten. Dermed presses og ledes silda over til posen.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bildet over i stort format.

Siste bilde viser heving av blylodd etter at silda er ført over og posen skal stenges. Nota slippes da og hales inn. Først får imidlertid ansatte ved Havforskningsinstituttet i Bergen forsyne seg med en prøve fra kastet. Alle bilder: scanfishphoto.com

Last ned siste bilde i stort format.