Sjarken Isak på juksafiske

Her er vi sjarken «Isak» (ST 47 F) på fiskefeltet i mars 2015. Anledningen er juksafiske etter vår-torsk. Foto: scanfishphoto/J.R.Gerhardsen

Last ned bilde av Isak i stort format.