Sjark med hvitfisk

Sjark med fangst under juksafiske etter torsk våren 2015. Foto: scanfishphoto/J.R.Gerhardsen

Last ned i stort format.