Fiske med krepseteiner

Her ser vi «Hopvåg» på fiske etter sjøkreps med teiner vest av Karmøy i juni 2006. Foto: scanfishphoto.com

Last ned bilde i stort format.

Krepseteine hives ombord. Last ned i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Krepsetienene tømmes. Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Last ned bilde i stort format.

Så settes krepseteinene ut igjen.

Last ned siste bilde fra sjøkrepsfiske i stort format.